ul. Jana III Sobieskiego 2
44-282 Czernica


Kontakt:
WŁAŚCICIEL:
Jarosław Gembalczyk

tel. 509 444 534
e-mail: jargem@wp.pl


KOSZTORYSY:
Łukasz Pyszny

tel. 884 296 965
e-mail: lukaszpyszny@gembalczyk.pl


HURTOWNIA:
tel. 692 424 239
e-mail: hurtowniagembalczyk@wp.pl